• Kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz.
  • Çocuk evliliklerine karşı mücadele ediyoruz.
  • Çocuğa yönelik şiddet ve her türlü istismara karşı mücadele ediyoruz.
  • Tüm çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile uyguluyoruz.
  • Kadınlar arasında ayrım yapmaksızın ortak söz üretiyoruz.
  • Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların sadece hizmet alan değil, dernek yönetiminde de aktif katılım sağlamaları ve söz sahibi olabilmeleri için ortak çalışmalar yapıyoruz.
  • Bizi ayrıştıran her şeye karşı mücadele ederken birlikte yaşamak için alternatifler ve alanlar oluşturuyoruz.
  • Sanatın evrensel dili ile deneyim aktarımı, bilgi ve kültürel birikimlerimizi paylaşıyoruz. Türkiye toplumunun çeşitli kültürlerle tanışmasına ve toplumsal kabul oluşturulmasına alan açmaya çalışıyoruz.
  • Birlikte yaşam için kültürel miraslarımızı paylaşıyoruz, bu sayede farklı gruplar olarak birbirimizin kültürel zenginliklerini tanıyoruz ve farklı gruplar içinde birbirine aidiyet kültürü oluşturmak için çalışıyoruz.
  • Hizmet alan – hizmet veren kültünü değiştirerek eşit roller alabileceğimizi tüm topluma göstermeye çalışıyoruz.