Projemiz yerel ve göçmen kadınların sorun ve ihtiyaçlarına birlikte çözüm ürettikleri,  kadınların farklılıklarıyla var olabilecekleri ve uyum içinde çalışabileceklerini sağlayacak ilkeler, yöntemler ve stratejiler geliştirebildikleri örgüt yapısı oluşturmayı hedeflemektedir..

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği mali desteği ile uygulanmakta olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan Projesi kapsamında destek almaktadır.

Kapasite geliştirme eğitimleri Uluslararası Göçmen Kadınlarla Dayanışma Derneği çatısı altında buluşmuş dernek yönetim ekibi ve gönüllülerinden oluşan 80 kişilik dernek ekibine yönelik uygulanacaktır. Ekip Suriyeli, Afrikalı, İranlı, Iraklı, Gürcü ve Türkiyeli kadınlardan oluşmaktadır.

Projemiz ile dernek ekibinin güçlenerek sorun alanlarına yönelik güçlü çözüm önerileri geliştirmeleri ve bu yönde uygulanacak çalışmalara öncülük etmeleri hedeflenmektedir.

 • Ekibin diyalog, uyum ve dayanışma becerilerini güçlendirmek.
 • Ekibin örgütlenme, Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri ve hukuki çerçeve hakkında bilgi ve deneyim kapasitesini artırmak.
 • Ekibin feminist ilkeler ve feminist örgütlenme konusunda bilgi ve farkındalığını güçlendirmek.
 • Ekibin katılımcı karar alma kapasitesini artırmak.
 • Kurumsal gelişim eğitim programı yolu ile ekibin ortak hedef, çalışma prensipleri ve stratejisini oluşturma becerisini güçlendirmek.

 

PROJEMİZ KAPSAMINDA UYGULANACAK ATÖLYELER

 •  Diyalog ve Kadın Dayanışması Atölyesi
 •  Sivil Toplum ve Türkiye’deki Hukuki Çerçeve Atölyesi
 •  Feminizm ve Feminist İlkeler Atölyesi
 •  Katılımcılık Atölyesi
 •  Kurumsal Gelişim Atölyesi

 

GELIN HEP BIRLIKTE;

 • Kadınlar arasında hiç bir ayrım yapmaksızın beraber ortak söz üretelim.
 • Kadın dayanışmasının farklılılarımızla zenginleşip güçlendiğini birlikte deneyimleyelim.

  

KADIN DAYANIŞMASI ÇOĞALTIR!

Göçmen, mülteci ve sığınmacı ayrımı yapmaksızın dünyanın tüm kadınları eşittir ve sığınma hakkı en temel insan hakkıdır.

 

NELER YAPIYORUZ!

 • Kadınlar arasında ayrım yapmaksızın ortak söz üretiyoruz.
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz.
 • Erken yaşta evliliklere karşı mücadele ediyoruz.
 • Tüm çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile uyguluyoruz.
 • Bizi ayrıştıran her şeye karşı mücadele ederken birlikte yaşamak için alternatifler ve eşit alanlar oluşturuyoruz.
 • Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların sadece hizmet alan değil, verilen tüm hizmetler ve uygulanan proje yönetimlerinde de aktif katılım sağlamaları ve söz sahibi olabilmeleri için ortak çalışmalar yapıyoruz.