Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD)

Biz Kimiz?

Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği olarak bizler, göç alanında uzun yıllardır gönüllü olarak çalışan feminist kadınlarız. Derneğimiz; çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış mülteci kadınların uğradıkları ayrımcılık ve her türlü şiddeti görünür kılmak ve kadınlar lehine, kadınlarla birlikte daha sürdürülebilir politikalar üretmek amacıyla 2018 yılı ocak ayında kuruldu. Örgütlenme nedenlerimizden en önemlileri mülteci kadınları da örgüt ağına dâhil etmek, örgütsel kapasitelerini güçlendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını birlikte tespit etmek ve çözüm yönünde birlikte çalışma stratejisi oluşturmak konusunda çalışmalar yapmaktır.

Türkiye’de hedef kitlemiz olan mülteci kadınların başvurabileceği toplumsal cinsiyet perspektifi ile bakan, hak temelli bir örgütlenme için kurulmuş olan derneğimiz; kadınların, kadına yönelik şiddetle mücadele amacı ile kurulan, kurucuları ve üyeleri arasında mülteci kadınların da yer aldığı ilk kadın örgütüdür. Kurulduğumuz günden itibaren tüm çalışmalarımızı mülteci kadınlarla birlikte yürütmekteyiz.

Ne Yapıyoruz ve Nasıl Yapıyoruz:

  • Kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz.
  • Çocuk evliliklerine karşı mücadele ediyoruz.
  • Çocuğa yönelik şiddet ve her türlü istismara karşı mücadele ediyoruz.
  • Tüm çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile uyguluyoruz.
  • Kadınlar arasında ayrım yapmaksızın ortak söz üretiyoruz.
  • Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların sadece hizmet alan değil, dernek yönetiminde de aktif katılım sağlamaları ve söz sahibi olabilmeleri için ortak çalışmalar yapıyoruz.
  • Bizi ayrıştıran her şeye karşı mücadele ederken birlikte yaşamak için alternatifler ve alanlar oluşturuyoruz.
  • Sanatın evrensel dili ile deneyim aktarımı, bilgi ve kültürel birikimlerimizi paylaşıyoruz. Türkiye toplumunun çeşitli kültürlerle tanışmasına ve toplumsal kabul oluşturulmasına alan açmaya çalışıyoruz.
  • Birlikte yaşam için kültürel miraslarımızı paylaşıyoruz, bu sayede farklı gruplar olarak birbirimizin kültürel zenginliklerini tanıyoruz ve farklı gruplar içinde birbirine aidiyet kültürü oluşturmak için çalışıyoruz.
  • Hizmet alan – hizmet veren kültünü değiştirerek eşit roller alabileceğimizi tüm topluma göstermeye çalışıyoruz.

Amacımız:

Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların kapasitelerini güçlendirmeleri için destekleyici çalışmalar yapmak. Bunun yanı sıra Türkiye’de yaşayan göçmen veya Türkiyeli kadınlar olarak temaslarımızı tesadüflerin ötesine taşımak, birlikte hayatımızı etkileyen konular üzerine söz üretmek ve beraber güçlenmekle birlikte birbirimizi daha yakından tanımak.

Birbirimizin yaşadığı gündelik ve yaşamsal sorunları öğrenmek, deneyimlerimizi paylaşmak, ortaklıklarımızı keşfetmek ve dayanışmak. İhtiyaçlarımızı var ise sorunlarımızı birlikte tespit etmek, bu ihtiyaç ve sorunların giderilmesine yönelik uygun çalışmaların planlanmasına katkıda bulunabilmektir.

Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınlarla kadın hakları alanındaki başlıca konular üzerine fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak ve birlikte mücadele vermek için yürüyeceğimiz uzun yolun ilk adımlarını atmak üzere karşılıklı etkileşim atölyeleri, eğitim programları, ortak etkinlikler ve örgütsel deneyimlerini güçlendirici çalışmalar planlanmıştır.

Mülteci hakları alanında çalışan mevcut karma organizasyonlar göçmen kadınlara genel olarak hizmet alıcı olarak yaklaşmaktadırlar.UGKDD ise kuruluşundan itibaren kadınların bilgi ve deneyimlerinin öneminin altını çizmiş, kadınların bir araya gelmesinin yarattığı potansiyelin bilincinde olarak kadınların özneliğini temel almış ve mevcudiyetini ve faaliyetlerini bunun üzerine kurmuştur. Yakın zamanda göçmen kadınların da hizmet sağlayıcı olmalarına olanak sağlayacak eğitici eğitimleri ve kadın çalışma gruplarının sayısı artacaktır. Derneğimiz bu tür çalışmaları bir üst seviyeye taşıyarak göçmen kadınlarla birlikte kurduğu örgütü genişleterek alanda yeni ve öncül faaliyetlerde bulunmayı planlamaktadır. Günümüze değin gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların yanı sıra yeni atölyelerle hedef kitlemiz olan kadınların örgütsel kapasitelerinin güçlendirilmesi için odak grup çalışmaları ile liderlik becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması planlamıştır.

Bağışçımız Olun

TL HESABI

Hesap Adı:  ULUSLARARASI GÖÇMEN KADINLAR DAYANIŞMA DERNEĞİ

Müşteri No: 445006477792

IBAN:          TR76 0001 5001 5800 7327 7722 00

Şube:          VAKIFBANK S00137 ŞİŞLİ ŞUBESİ

USD HESABI

Hesap Adı:  ULUSLARARASI GÖÇMEN KADINLAR DAYANIŞMA DERNEĞİ

Müşteri No: 445006477792

IBAN:           TR42 0001 5001 5804 8024 0264 91

Şube:          VAKIFBANK S00137 ŞİŞLİ ŞUBESİ

EURO HESABI

Hesap Adı:  ULUSLARARASI GÖÇMEN KADINLAR DAYANIŞMA DERNEĞİ

Müşteri No: 445006477792

IBAN:           TR05 0001 5001 5804 8024 0264 78

Şube:           VAKIFBANK S00137 ŞİŞLİ ŞUBESİ

İletişim

(0555) 101 6463

gkdd.miwosa@gmail.com

Halide Edip Adıvar Mahallesi, Çifte Cevizler Caddesi, Kınalı Sokak, No: 1 Daire: 4 Şişli / İstanbul

Instagram