Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele için Danışma/Dayanışma Merkezi Çalışmalarımız:

Türkiye çapında kadına yönelik şiddetle mücadele eden göçmen ve mülteci kadınlar için kurulmuş olan ilk ve tek kadın örgütüyüz. Derneğimiz kurulduğu günden itibaren mülteci ve göçmen kadınlarla “kadın yönelik şiddet” konusunda mücadele çalışmalarını devam ettirmektedir. Türkiye’de hemen hemen her ilden yaklaşık 80 göçmen ve mülteci kadına psikolojik, hukuki,göç mevzuatı,  sığınak desteği ile birlikte sığınak sonrası yeni yaşam kurabilmeleri ile ilgili ayni-nakdi destekler, yönlendirmeler ve danışmanlık  destekleri vermekteyiz.

Hedefimiz daha güçlü bir danışma/dayanışma merkezi oluşturmak ve kadınlarla eğitim, kapasite güçlendirme, kalkınma, sosyal uyum ve birlikte yaşama dair yeni alternatifler yaratmak amacı ile ortak çalışmalar yapmaktır.