Atölyelerimize ve Projelerimize Katılan Göçmen ve Mülteci Kadınlardan Aldığımız Geri Bildirimler:

Tüm çalışmalarımızda hedef kitlenin güçlü bir kadın dayanışmasıyla örgüt yapısına dâhil olmaları ve sorumluluk almaları çalışmalarımızın başarısını gösteren en önemli unsurdur.

Atölyelerimizde ve çalışmalarımızda öncelikli olarak mümkün olduğunca farklı ülkelerden kadınların katılımlarını sağlamaya çalıştık.

Bütün üretim süreçlerimizde yapılan sunumların hedef kitleyi destekleyen bir bakış açısı sunması, açılış ve tanıtım konuşmalarında özellikle eşitlik ve dayanışma vurgusunun yapılması, her atölye de amacımızın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve birlikte yaşamı desteklemek için üretilmiş olduğunu aktardık.

Atölyelerimize ve projelerimize katılan kadınların yaptıkları geri bildirim ve aktarımlarda böylesi çalışmaların kendilerini yabancı hissettirmediğini ve birlikte her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebileceklerini ve çok güçlendiklerini aktardılar.

  1. Atölyelere ve projelere katılan göçmen ve mülteci kadınlar; kendi toplumlarında kadının konumlandırılışıyla eşit eğitim hakkına sahip olmadıklarından, işgücüne katılamayışlarıyla ekonomik özgürlüklerinin olmadığı ve ekonomik şiddete uğradıklarından ancak kadın olarak haklarını öğrendikçe güçlenmelerinin önemini vurguladılar.
  2. Afganlı, İranlı, Ürdünlü, Suriyeli, Afrikalı farkı ülkelerden kadınların durumlarıyla İlgili sunumlar yapıldı. Atölyemize katılan kadınlar bu sunumlarla birlikte Türkiye’de ki diğer göçmen kadınların varlıklarını ve yaşadıkları sorunları öğrendiler.
  3. Farklı gruplardan kadınlar birbirleri ile ilişkilenmek ve ​hem sosyal hem de ekonomik güçlenmelerini gözlemleyerek bizzat deneyimlemek istediler.
  4. Göçün ve Türkiye’de göçmen olmanın psikolojik zorluklarını erkeklerle aynı zamanda aynı zorluklarla yaşamaya ve hayatlarına devam etmeye çalışırlarken birde en yakınlarında ki erkeklerden yaşadıkları fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetin zorluklarını paylaştılar. Birbirlerinin şiddeti tanımlayışları üzerinden şiddet algılayışlarındaki bilinçlilik seviyelerinin arttığını vurguladılar.
  5. Türkiye’nin farklı illerinden Toplumsal Cinsiyet ve Göç çalışan kadın örgütleri ve akademisyenlerle birebir ilişki kurulmuştur. Akademisyenler de çalışmalarının öznesi olan farklı kültürlerden karma göçmen kadınların oluşturduğu bir topluluk ile saha çalışmaları dışında ilişki kurabildiklerine memnun oldular. STK’lar gibi akademisyenler de ulusal/uluslararası çalışmalarının duyurulmasına yaygınlaştırılmasına olanak bulduklarını ilettiler.
  6. Atölyelere katılan kadınlar kendi sosyal medyalarında duyurularımızı yaygınlaştırarak kendi çevrelerindeki farklı kadınların katılımını sağlamışlardır.
  7. Atölyelerimize katılan kadınların birçoğu gönüllü formlarımızı hevesle doldurdular ve aralarında gönüllü olarak, derneğimizin gönüllü sorumlusu olmak isteyenler oldu.